Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel
De Kanjertraining.

't Vierspan werkt met de Kanjertraining.
Kinderen verlangen op school een gemeenschap, waar ze zich zelf kunnen zijn en waar ze niet gepest of uitgelachen worden. De kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties en leert de kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkracht wordt verwacht, dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken, waar iedereen wat aan heeft.
De training werkt met vier gedragstypen:
  1. De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk en behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.
  2. Het konijn (gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang.
  3. Het aapje (rode pet) lacht uit, loopt mee, maakt theater en doet als een uitslover.
  4. De pestvogel (zwarte pet) daagt uit, pest, speelt de baas en zoekt ruzie.
 
D.m.v. allerlei doe- gespreks- en spelsituaties leren de kinderen de kanjerregels:
  1. We vertrouwen elkaar
  2. We helpen elkaar
  3. Niemand speelt de baas              
  4. Niemand lacht uit
  5. Niemand doet zielig
 
Zie ook: www.kanjertraining.nl/informatie-voor-ouders/pesten.