Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Alle scholen in de gemeente Stede Broec nemen deel aan het onderzoekprogramma, zoals dit door de GGD Hollands Noorden is opgesteld.
Dit programma luidt als volgt:

Een volledig onderzoek door de jeugdarts en jeugdartsassistente voor de leerlingen geboren tussen1-10-2010 en 1-10-2011. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling.

Een gedeeltelijk onderzoek (ogentest, lengtemeting, gewicht) door de jeugdartsassistente voor leerlingen geboren tussen 1-1-2009 en 31-12-2009.

Een gedeeltelijk onderzoek (ogentest, lengtemeting, houdingscontrole) door de jeugdarts en - assistente voor leerlingen geboren tussen 1-1-2006 en 31-12-2006.
Deze leerlingen moeten ook een vragenlijst invullen, waarmee wordt nagegaan of er sprake is van depressieve klachten.
 
Het JGZ team dat dit schooljaar aan onze school verbonden is, bestaat uit:
- de heer M. Dijkema, jeugdarts
- mevrouw V. Schipper, doktersassistente
- mevrouw I. de Haas, jeugdverpleegkundige
 
Het bezoekadres van de JGZ West-Friesland is:
Maelsonstaat 11
1624 NP Hoorn
tel.: (088) 01 00 555
 
Een afspraak met de jeugdverpleegkundige is bijvoorbeeld ook mogelijk bij onderwerpen als bedplassen, ernstig overgewicht e.d.
Vooralsnog is de mogelijkheid tot verwijzing naar het school-maatschappelijk werk als gevolg van bezuinigingen vervallen. Gezien de grote behoefte hieraan is er overleg gaande om deze mogelijkheid toch weer aan te kunnen bieden.
 
Het bezoekadres van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is:
Nieuwe Steen 2B 001
1625 HV Hoorn
T 088 - 777 80 00