Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel
Voor vragen m.b.t. sporttoernooien kunt u mailen naar Judit.monen@openbaaronderwijspresent.nl of naar barrykonst@gmail.com


Wedstrijdschema's, inschrijfformulieren etc. ontvangt u via het ouderportaal.


Regels sporttoernooien:


Aan de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8,
 
Voor onze nieuwe leerlingen en als herinnering voor de andere leerlingen willen wij nog even de regels van de sportcommissie uiteen zetten.
 
Voor de sporttoernooien die vermeld staan in de schooljaarkalender krijgen de leerlingen een uitnodigingsbrief. In deze brief is te lezen over welk toernooi het gaat, wanneer een toernooi plaats vindt en wat de eventuele reserve datum is. Voor dat een leerling zich met toestemming van de ouder/verzorger opgeeft is het van belang dat er goed wordt gekeken dat hij/zij ook daadwerkelijk kan deelnemen op de beide data.
 
Als een leerling, die zich heeft opgegeven voor een toernooi, niet meedoet zonder afbericht met geldige reden, b.v. ziekte, dan wordt de leerling voor de duur van een schooljaar uitgezonderd van deelname aan de andere toernooien. Bijvoorbeeld: blijft een kind weg, zonder afbericht of geldige reden, bij een toernooi in oktober, dan is het uitgesloten van deelname aan schooltoernooien tot oktober het jaar daarop. Dit om te voorkomen dat leerlingen zomaar wegblijven en daardoor hun team of begeleider laten staan.
 
Onder aan elke uitnodigingsbrief  kunnen ouders/verzorgers zich opgeven als begeleiding voor het toernooi. Natuurlijk begeleidt u dan het team waar uw eigen kind in speelt.
 
Als het aanmeldingsstrookje wordt ingeleverd is het belangrijk dat de handtekening van een ouder/verzorger er onderstaat zodat wij er zeker van zijn dat de ouder/verzorger weet dat hun kind zich opgeeft voor deelname aan het toernooi.
 
De schooltoernooien worden vaak door wat jongere mensen geleid en deze mogen door de begeleider natuurlijk op een verkeerde beslissing worden aangesproken. Wij gaan er van uit dat dat op een nette manier gedaan wordt en ook dat men weet dat de uiteindelijke beslissing bij de wedstrijdleiding ligt.
Bij elk toernooi zijn er mensen van de sportcommissie aanwezig en kunnen worden aangesproken op eventueel geconstateerde misstanden of andere vragen.
 
Vanaf heden kunt u al de informatie van de sportcommissie terugvinden op de website van school: 
www.hetvierspan.com onder het kopje sportcommissie.
 
Wij hopen dat deze brief  duidelijkheid geeft omtrent de regels van de naschoolse sporttoernooien.
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u deze altijd kwijt bij één van de sportcommissieleden. 
 
 
Veel sportief plezier tijdens de toernooien,
 
De sportcommissie.