Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel
 

Leden oudervereniging:
 

Voorzitter  Inge Sterk
Penningmeester  Vannessa van den Berg
Secretaris Barry Konst 


Locatie Wendel:

Esmeralda van der Duim Sint / Kerst / Schoolreis
Linda Mak Kerst / Sint
Chantal Dix Sport / Algemeen
Linda Brandsen Algemeen

Locatie Woud:

Inge Sterk Voorzitter 
Vannessa van den Berg Penningmeester 
Barry Konst Secretaris / Sport / Schoolreis
Mylène Malagride Decoratie / Algemeen / Sint
Jessica Peerdeman Kerst
Tina Jakob Sint / Kerst
Kirsten van Duijn Sint / Algemeen
vacature Sport


Teamleden met aandachtsgebied Oudervereniging

Heleen Mitchell Woud heleenmitchell@openbaaronderwijspresent.nl
Judit Monen Woud/Wendel juditmonen@openbaaronderwijspresent.nl


Vergaderingen
donderdag 10 september 2020     samen met OR Klim-Op en MR 
donderdag 8 oktober 2020             jaarvergadering 
donderdag 5 november 2020               
donderdag 4 februari 2021
donderdag 18 maart 2021
donderdag 20 mei 2021
dinsdag 22 juni 2021                          samen met MR

contact: ov.vierspan@openbaaronderwijspresent.nl