Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel
 

Leden ouderraad:
 

Voorzitter  Inge Sterk
Penningmeester / Secretaris Vannessa van den Berg 


Locatie Wendel:

Esmeralda van der Duim Sint / Kerst / Schoolreis
Linda Mak Kerst / Sint
Chantal Dix Sport / Algemeen
Linda Brandsen Algemeen
Sabrina Bakker Algemeen

Locatie Woud:

Inge Sterk Voorzitter 
Vannessa van den Berg Penningmeester / Secretaris
Barry Konst Sport / Schoolreis
Mylène Malagride Decoratie / Algemeen / Sint
Jessica Peerdeman Kerst
Tina Jakob Sint
Kirsten van Duijn Sint / Algemeen
   


Teamleden met aandachtsgebied Ouderraad

Heleen Mitchell Woud hmitchell@hetvierspan.com
Rob Nauta Woud rnauta@hetvierspan.com
Marijke Postel Wendel mpostel@hetvierspan.com
Jan van Rheenen   jvrheenen@hetvierspan.com


Vergaderingen
dinsdag 5 februari 2019 (op locatie Woud)
woensdag 13 maart 2019 (op locatie Wendel)
dinsdag 7 mei 2019 (op locatie Woud)
donderdag 27 juni 2019 (op locatie Wendel)

contact: ouderraad@hetvierspan.com