Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel
Interne begeleiding

De interne begeleiders Jolanda v.d. Sluis en Marisa Hofman helpen bij het realiseren van het algemene en specifieke onderwijsaanbod voor alle leerlingen.
Zij begeleiden de leerkrachten bij het signaleren van ontwikkelings- en gedragsstoornissen en het vaststellen van de benodigde extra zorg èn voorzien in de ondersteunings-behoefte bij het invullen van documenten zoals een groeidocument, groepsplan etc.

Jolanda en Marisa werken op locatie De Woud, De Wendel en De Klim-Op