Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel
Visie

't Vierspan is een openbare basisschool, ontstaan uit een fusie van vier openbare basisscholen ten zuiden van de spoorlijn en gehuisvest op 2 locaties daarvan: De Woud en De Wendel. Sinds augustus 2018 is daar een derde locatie aan toegevoegd: De Klim-Op.
Op alle locaties wordt gedifferentieerd en passend onderwijs aan de groepen 1 t/m 8 gegeven.
 
Wij vinden dat we moeten inspelen op de verschillen tussen kinderen en daar rekening mee moeten houden.
Wij vinden, dat opvoeden vooral het begeleiden van het kind is op weg naar zelfstandig functioneren in de maatschappij. Het kind moet leren verantwoordelijk te zijn en daarop aanspreekbaar. Daarin hebben wij een deelverantwoordelijkheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind noemen wij co-educatie.
 
Wij geven actief inhoud aan ons openbare karakter door:
-toegankelijk te zijn voor alle leerlingen ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing;
-aandacht te geven aan alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving;
-onze leerlingen te wijzen op de verscheidenheid en in onze lessen te onderstrepen hoe waardevol die is;
-het voor ons betekent dat personeel, zonder op dit punt onderscheid te maken, benoembaar is (het non-discriminatiebeginsel).