Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel

Verkeerssituatie voor school

07-01-2020
Beste ouders,

Een mens is een vreemd wezen! Soms zijn we ons weer even bewust van iets en dan kunnen we daar ook heel goed rekening mee houden. Maar na verloop van tijd verliezen we kennelijk dit speciale bewustzijn en vallen we terug op eerder ontwikkeld gedrag.
Waarom begin ik hier mee?

Wel, we willen allemaal graag dat onze kinderen veilig naar en van school kunnen komen. We zijn ons er van bewust dat onze kinderen moeten leren hoe ze zich in het verkeer dienen te gedragen. Goed kijken voor je oversteekt! Fietsen aan de goede kant van de weg! Etc.
Toch vallen we soms in gedrag waardoor we de veiligheid van de kinderen in gevaar brengen. Raar, maar waar!

Het bewijs wordt regelmatig geleverd op de momenten dat de kinderen naar school gebracht worden of weer opgehaald worden. Soms parkeren we de auto bijna midden op de weg. Soms ook op het trottoir. Onze dagelijkse beslommeringen doen ons vergeten dat we hiermee als eerste de veiligheid van onze kinderen en andere weggebruikers in gevaar brengen en ten tweede geven we een voorbeeld, waarvan we niet graag willen dat onze kinderen dat gaan volgen.

Kortom: ik heb twee vragen:
1. Wilt u bij het brengen en halen van uw kind/-eren de auto op een plek parkeren waar deze hoort? In ieder geval niet half op een trottoir of gewoon
     midden op de weg.
2. Wie van u wil met mij meedenken om te komen tot een blijvende oplossing voor dit steeds terugkerende aandachtspunt. Vanuit de OV is er ook aandacht voor en ook contact met Veilig Verkeer Nederland. Wellicht kunnen we samen afspraken bedenken of een plan voor een andere inrichting van de straat voorstellen. Wellicht moeten we naar de gemeente om iets te realiseren? Wil je meedenken dan kun je dit bij mij aangeven.

Laten we in ieder geval er samen voor zorgen dat alle kinderen veilig naar school kunnen komen en weer naar huis kunnen gaan. Dat is in ons aller belang!

Durk Stoker,
directeur a.i.